Santa Claus is coming to town!

14 December, 2020 5:00pm - 18 December, 2020 9:00pm
*** POSTPONED DUE TO YELLOW WEATHER WARNING ***
Due to yellow weather warning tonight, the Community Council has decided to postpone the Santa tour until TOMORROW evening (Saturday), same times, same route.
Apologies for this, but it will be safer for Santa (he has a few electrical items on board) and also much better for you residents who want to wait, socially distanced, in the street for him! Much less chance of rain tomorrow evening.
So, Santa is still coming to see all you lovely residents, but tomorrow instead of today!
See you all soon!!!

 

 

Santa tour poster - Monday, 14th December - Penyrheol

Santa poster - Tuesday, 15th December - Ty Isaf Estate

Santa poster - Wednesday, 16th December - Hendredenny

Santa poster - Wednesday, 16th December - Trecenydd

Santa poster - Wednesday, 16th December - Glenfields

Santa poster - Thursday, 17th December - Castell Maen

Santa poster - Friday, 18th December - Pwllypant Hill/Hendre

 

To all the children of the Penyrheol, Trecenydd and Energlyn Wards!

***Breaking news*** You may not be able to come to see Santa this year, but, if you can’t come to Santa, Santa will come to you! He will be visiting the streets of the wards in his Polar Express and you can even check where he is with the Santa tracker, which will be available on the evening, so check back on this page on the evening! Santa will be starting his journey at 5.00 pm each evening. Please note that the Polar Express may not be able to access some streets (eg cul-de-sacs/narrow streets) and only has a few hours a night to try and get round all the wards.

Dates as follows:
Monday, 14th December: Penyrheol/Highfields/Heol Cwarrel Clarke
Tuesday, 15th December: Ty Isaf estate/Caledfryn/Lansbury Close/Ael-y-Bryn/Court Road/Diamond Close/Mill Close/Gelli’r Felin/Y Felin Ffrwd/Thomasville
Wednesday, 16th December: Hendredenny/Trecenydd/Glenfields
Thursday, 17th December: Castell Maen area
Friday, 18th December: Pwllypant hill/Energlyn/Ty Isaf Bungalows (on Bowls)/St Cenydd Road/Sunningdale

Below are the routes that Santa will be travelling. On the evening, there may be slight alterations if Santa’s Polar Express cannot get into some streets due to parked cars etc:

There are a few things that you need to do, though, to keep yourselves extra safe:

1. Please stay on your doorsteps/in your gardens and wave to Santa as he passes. Santa won’t be able to stop to talk to anyone this year, as that nasty virus is still with us and Santa doesn’t want to put anyone at risk!

2. The Polar Express may not be able to get into some streets, as they’re a bit narrow and the Polar Express is a bit long. But, if Santa can’t come into your street you can come to see him at the end of your street to see him as he passes. PLEASE remember all the social distancing rules – stand 2m apart from other people who are not from your household and do not gather in a crowd.

3. Santa won’t be giving out gifts from the Community Council due to COVID-19 risks, but we’re sure that you’ll all receive plenty from Santa when he visits on Christmas Eve.

4. Please feel free to take photos and videos of Santa as he passes! Due to social distancing, Santa won’t be able to have individual photos with you this year, so make sure you snap him as he travels by!

 

 

Neges i holl blant Wardiau Penyrheol, Trecenydd ac Energlyn!

***Newyddion gwych***

Efallai na fyddwch yn gallu mynd i weld Siôn Corn eleni, ond, bydd Siôn Corn yn dod atoch chi! Bydd yn ymweld â’r strydoedd ar Drên Siôn Corn a gallwch hyd yn oed ddilyn ble mae e, gyda thracer Siôn Corn! Mi fydd y traciwr ar gael bob nos pan fydd yn yr ardal. Bydd yn dechrau ar ei daith am 5.00 pm bob nos.

Dyma’r Dyddiadau:
Dydd Llun, 14eg Rhagfyr: Penyrheol/Highfields/Heol Cwarrel Clarke
Dydd Mawrth, 15fed Rhagfyr: Ystâd Tŷ Isaf/Caledfryn/Lansbury Close/Ael-y-Bryn/Court
Road/Diamond Close/Mill Close/Gelli’r Felin/Y Felin Ffrwd/Thomasville
Dydd Mercher, 16eg Rhagfyr: Hendredenny/Trecenydd/Glenfields
Dydd Iau, 17eg Rhagfyr: Ardal Castell Maen
Dydd Gwener, 18fed Rhagfyr: Bryn Pwllypant/Energlyn/ Byngalos Ty Isaf (ar Bowls)/St Cenydd Road/Sunningdale

Dyma ddolen i’r gwefan (Cyngor Cymuned PTE) i weld yr union lle bydd yn teithio iddynt (gan gynnwys y strydoedd na all y trên fynd iddynt/troi o gwmpas ynddynt, felly fod yn rhaid iddo yrru heibio gwaelod y stryd yn araf): Cyngor Cymuned PTE

Mae ychydig o bethau y mae angen i chi eu gwneud, serch hynny, i gadw eich hunain yn ddiogel:

1. Arhoswch ar garreg eich drws/yn eich gerddi a codi llaw ar Siôn Corn wrth iddo fynd heibio. Ni fydd Siôn Corn yn gallu stopio i siarad ag unrhyw un eleni, gan fod y feirws cas hwnnw’n dal gyda ni ac nid yw Siôn Corn am roi unrhyw un mewn perygl!

2. Efallai na fydd Trên Siôn Corn yn gallu mynd i mewn i rai strydoedd, gan eu bod ychydig yn gul ac mae’r trên ychydig yn hir. Os na all Siôn Corn ddod i mewn i’ch stryd gallwch ddod i’w weld ar ddiwedd eich stryd wrth iddo fynd heibio. Cofiwch yr holl reolau ymbellhau cymdeithasol – sefwch 2m ar wahân i bobl eraill nad ydynt o’ch cartref ac peidiwch ymgynnull mewn torf.

3. Ni fydd Siôn Corn yn rhoi anrhegion gan y Cyngor Cymuned allan eleni oherwydd risgiau Covid-19, ond rydym yn siŵr y byddwch i gyd yn derbyn digon gan Siôn Corn pan fydd yn ymweld a chi ar Noswyl Nadolig.

4. Mae croeso i chi dynnu lluniau a fideos o Siôn Corn wrth iddo basio! Oherwydd ymbellhau cymdeithasol, ni fydd Siôn Corn yn gallu cael lluniau unigol gyda chi eleni, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn barod i dynnu llun wrth iddo deithio heibio!

Nadolig Llawen oddi wrth Cynghorwyr Cymuned Penyrheol, Trecenydd ac Energlyn

Monday, 14th December: Penyrheol/Highfields/Cwarrel Clarke

Up Heol Aneurin (from The Bowls direction)
Into Troed-y-Bryn
Into Pleasant Place
Up to Heol Tir Gibbon
Into Gellideg
Along Heol Tir Gibbon.
Past junction of Cae Glas
Into Rhiw Fach
Into Troed-y-Bryn
Into Bryntirion
Into Heol Tir Gibbon
Onto Heol Aneurin (going up hill)
Into Brynglas
Into Bryn Heulog
Back along Brynglas
Into Heol Aneurin (down hill)
Into Heol Graigwen (bottom half, by old Cwm Ifor site)
Up Cefn-y-Lon
Past at junction of Heol Tir Bach
Past Cefn-y-Lon
Up Glan Ffrwyd
Up Heol Fawr
Into Heol Aneurin
Into Penybryn
Past junction of Pentwyn
Down to Heol Aneurin
Into Penygroes
Into Heol Graigwen
Onto Heol Aneurin
Into Y Cilgant (top part)
Onto Heol Las
Into Pen-y-Dre/Bryn Owain
Into Heol Cwarrel Clarke
Into Blaen Ifor

Tuesday, 15th December – Ty Isaf estate/Caledfryn/Lansbury Close/Ael-y-Bryn/Court Road/Diamond Close/Mill Close/Gelli’r Felin/Y Felin Ffrwd/Thomasville

Ty Isaf estate, along Bryn Siriol
Past Heol Serth
Back down through Bryn Siriol to main road.
Into Caledfryn
Past the junctions of Moel Fryn and Clos Cyncoed
Into Bryn Yr Ysgol
Past junction of Cae Caradog
Back down to Bryn-yr-Ysgol
Into Ffordd Eynon Evans
Into Bryn Hywel
Into Heol Cwm Ifor
Out of Caledfryn
Down Heol Aneurin, down towards Mill Road
Into Ael-y-Bryn
Into Lansbury Close
Back onto Mill Road
Into Court Road, past junctions of Energlyn Close and Gelli Dawel
Into Bro Dawel (old age complex)
Back out and turn left onto Mill Road
Into Diamond Close
Into Mill Close
Back out of Diamond Close, left onto Mill Road
Into Gelli’r Felin
Past junction of Y Cilffordd
Back out to Mill Road
Turn left onto Mill Road
Into Ty Nant bungalows
Back out and turn left onto Mill Road
Into Thomasville (can only access the entrance of Thomasville)

Wednesday, 16th December – Hendredenny/Trecenydd/Glenfields

Hendredenny
Drive up Hendredenny hill
Into Groeswen Drive
Into Raglan Court
Past junction of Chepstow Court
Drive back out
Into Pembroke Court
Into Holyhead Court
Back down Pembroke Court
Into Ogmore Court
Past junction of Harlech Court and Morlais Court
Back onto Pembroke Court
Past junction of Conway Court
Left onto Hendredenny Hill
Into Caernarfon Court
Past junction of Kidwelly Court
Drive back out and turn left onto Hendredenny Hill
Past Tenby Court
Past Caernarfon Court
Past Narberth Court
Past Denbigh Court
Turn back around and back down Hendredenny Hill
Past junction of Dunraven Court
Past junction of Rhuddlan Court
Past junction of Chester Court
Into Golwg y Coed to middle of estate
Back out onto Hendredenny Hill and back down hill
Turn right onto Heol Aneurin

Trecenydd
Into First Avenue
Into East Avenue
Into Second Avenue
Past The Grange old age complex
Into The Crescent
Into West Avenue
Into Grange Close
Come back out of Grange Close
Into West Avenue
Into The Crescent
Into Third Avenue
Past junction of Tegfan
Back out and turn right
Past junction of Penyffordd
Past junction of Heol Fach
Down East Avenue
Back up First Avenue to St Cenydd Road

Glenfields
Into Glenfields
Into Heol Y Pia
Past the junctions off Heol Y Pia
Come back out of Heol Y Pia
Into Cae’r Fferm
Past junctions of Lon y Tresglen, Lon Robin Goch, Dol-y-Paun
Into Graig yr Wylan
Past junctions of Llwyd y Berth and Maes y Drudwen
Back out to Cae’r Fferm, onto St Cenydd Road

Thursday, 17th December – Castell Maen

Down Sword Hill/Ffordd Y Maes
Around the roundabout and back towards Sword Hill, turning into Caldey Island Close, just before junction of Ynys Bery Close
Into Caldey Island Way
Back onto Sword Hill/Ffordd Y Maes
Into Skomer Island Way
Past junction of Dulas Island Close
Past junction of Llanddwyn Island Close
Into Drum Tower View
Turn around and into Knights Walk
Into Druids Close
Out of Druids Close, turn left onto Ffordd Penrhos
Turn left into Cae Nant Gledyr (main street only, driving slowly past cul-de-sacs)
Back out of Cae Nant Gledyr
Turn left onto Ffordd Penrhos
Turn into Heol Rhos
Turn right into Clos Cwm Garw

Friday, 18th December – Pwllypant hill/Energlyn/Ty Isaf Bungalows (on Bowls)/St Cenydd Road/Sunningdale

Pwllypant Hill/Energlyn
Up Pwllypant Hill
Into Lon Y Barri
Past junction of Heol Glyn
Into Heol Barri
Onto Pwllypant hill
Back to top of Pwllypant hill
Into Heol Las
Into Hendre
Past the junctions to all streets off Hendre
Drive back out to Heol Las
Into Pentwyn Isaf
Back out to Heol Las

Ty Isaf bungalows/St Cenydd Road/Sunningdale
Down Heol Aneurin to the Bowls
Across into Ty Isaf Bungalows
Onto St Cenydd Road
Into Sunningdale (along the main road into Sunningdale)


View all Events >